⇒ Sprawdź swoje saldo ⇐
 
DZIESIĄTKA finanse Sp. z o.o
ul. Żwirki i Wigury 15, 62-200 Gniezno
NIP 7842426890, KRS 0000069320, REGON 300976329
Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
IX Wydział Gospodarczy - Krajowy Rejestr Sądowy
Grochowe Łąki 6, 61-752 Poznań
Kapitał Zakładowy: 4.950.000,00 PLN
Alior Bank: 79 2490 0005 0000 4520 5616 3343
 

Adres do korespondencji !!!
ul. Słubicka 5a, 61-615 Poznań


biuro@10finanse.pl
info: 669 555 111

Informujemy, że Podmiotem uprawnionym właściwym dla Pożyczkodawcy,
w rozumieniu USTAWY z dnia 23 września 2016 r.
o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich,
jest Rzecznik Finansowy
02-001 Warszawa, Al.Jerozolimskie 87,
(pełne dane dostępne pod adresem strony www.rf.gov.pl)